• català
  • castellano
  • english

 

Sobre la Propietat legal i el Copyright 

El propietari d'aquest web i el seu contingut és Sistemes Turístics Flix, SL. amb CIF: B43986413 i seu social a: C / Molí, 47, 43750 Flix-Tarragona. 

Queda prohibida la transmissió, cessió, venda, lloguer i / o exposició pública d'aquesta web sense la corresponent autorització dels seus propietaris. 

Sistemes Turístics Flix, SL es reserva el dret de modificar el contingut de la web sense previ avís i sense cap tipus de limitació. 

Sistemes Turístics Flix, SL declina qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb la persona o empresa que tingués perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats per virus informàtics o per elements informàtics de qualsevol tipus en no poder garantir al 100% l'absència de virus ni d'altres elements a la web. 

 

Condicions d'Utilització de la web 

Sistemes Turístics Flix, SL ofereix a la seva web informació relacionada amb el tipus d'activitat, productes i serveis que realitza. 

Sistemes Turístics Flix, SL es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en www.vilarriudebaix.com podent limitar o no permetre l'accés a aquesta informació. Especialment, Sistemes Turístics Flix, SL es reserva el dret a eliminar, limitar o impedir l'accés al seu web quan sorgeixin dificultats tècniques per fets o circumstàncies alienes a Sistemes Turístics Flix, SL que, al seu criteri, disminueixin o anul · lin els nivells de seguretat adoptats per a l'adequat funcionament de la web. 

Els usuaris podran accedir a aquest web de forma lliure i gratuïta, si bé es podrà establir un procedimimento de registre per poder rebre informació particularitzada. Les dades identificatives i personals són confidencials i tractats amb les garanties de seguretat i protecció de dades legalment establerts. 

 

Protecció de dades de caràcter personal

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, Sistemes Turístics Flix, SL li informa que les dades de caràcter personal que vostè voluntàriament ens ha proporcionat seran incorporades a un fitxer de la nostra responsabilitat, degudament declarat davant el RGPD, on es conservaran sota les més estrictes mesures de seguretat i confidencialitat. 

La finalitat del seu tractament és la de donar compliment per part de l'entitat, els seus departaments, institucions annexes, empreses del grup i ens col.laboradors, als lícits objectius de l'entitat, com ara la prestació i comercialització dels seus serveis, així com fer- arribar ofertes o informacions que puguin ser del seu interès. Per aquest motiu, li preguem ens comuniqui qualsevol canvi o modificació que puga produir de les seves dades a fi de mantenir-los actualitzats 

En lliurar voluntàriament les seves dades, vostè consent expressament el seu tractament automatitzat o no per part de Sistemes Turístics Flix, SL, els seus departaments, ens col.laboradors i institucions annexes, així com la seva cessió a terceres empreses per al compliment dels fins legítims de cedent i cessionari . Aquest consentiment serà revocable mitjançant l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició que Sistemes Turístics Flix, SL li garanteix. Per a exercir qualsevol d'aquests drets, pot dirigir-se, juntament amb una fotocòpia del seu DNI, a les nostres oficines a C / molí, 47 a Flix.