• català
  • castellano
  • english

Activitats

Reserva Natural de Sebes

Natura

La Reserva natural de Fauna Salvatge de Sebes i Meandre de Flix  és un espai fluvial inclòs al Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN). L’any 1995 va ser declarat Reserva Natural de Fauna Salvatge.

És un espai fluvial, amb una superfície de 204 hectàrees,  que conserva bona mostra de vegetació aigualosa i de ribera. Comprèn l’espai natural de Sebes, situat al marge esquerre del riu Ebre, aigües amunt de l’embassament de Flix, on s’ha format un dels canyissars més extensos de Catalunya i on es conserva un bosc de ribera gairebé intacte que creix esplendorosament a les illes fluvials. L’espai inclou aquesta zona d’aiguamolls, les illes fluvials i una franja de protecció de seixanta metres de riu al seu voltant.

El bosc de ribera on predominen els àlbers, els salzes i els xops, i la llacuna de la reserva, alberguen una gran quantitat d’ocells, entre els quals destaquen la cigonya i el blauet. També hi podem contemplar els cavalls, que vinguts de la Camarga francesa pasturen entre els aiguamolls. Per poder observar la fauna i la flora amb deteniment, l’espai disposa de miradors d’aus i de passeres elevades sobre el bosc de ribera, amb petits itineraris senyalitzats per fer a peu.

El centre d’informació  de la reserva està situat al Mas del Director, una antiga masia restaurada. L’edifici està obert cada dia  i ofereix servei de guiatge. A les seves instal·lacions s’hi pot visitar una exposició permanent sobre els orígens i la formació de la reserva natural, així com maquetes i reproduccions a dimensió real d’algunes aus.

Dins de l’espai de la Reserva, en una altre mas rehabilitat, el Mas de Pitoia, hi trobem el Centre d’Interpretació del Camí de Sirga, un espai museïtzat que immortalitza el record d’aquells homes de riu, sirgadors i llaguters, amb un petit museu i audiovisual que fa un repàs històric dels usos del riu.

 

Més informació